Stichting Atlas of Clinical Fungi

Stichting Atlas of Clinical Fungi

Algemeen

 • Statutaire naam: Foundation Atlas of Clinical Fungi
 • RSIN/fiscal nummer:                

Contact

 • Telefoon: 0302122663
 • E-mail: atlas-support@westerdijkinstitute, s.hoog@westerdijkinstitute.nl
 • Website: www.clinicalfungi.org
 • Postadres: Postbus 85167, 3508 AD Utrecht
 • Bezoekadres: Uppsalalaan 8, 3584 CT Utrecht

Doelstelling

Voortzetting van het project ‘Atlas of Clinical Fungi’ met een kennis database over infectieuze schimmels bij mens en dier, voor de herkenning van infectieuze fungi. De medische en medisch-biologische literatuur wordt nauwkeurig gevolgd zodat alle informatie up-to-date in de Atlas verschijnt. Gebruikers zijn de medische laboratoria in het ziekenhuis, dermatologen, veterinaire instituten, agrarische kennis-centra, etc. Tevens wordt de Atlas gebruikt door medische studenten en artsen in opleiding. De eerste versie verscheen in 1995; er wordt nu gewerkt aan editie 5 (web & print). De druk-versie zal naar verwachting ongeveer 3000 pagina’s omvatten.

Verwerving

Fondsen komen in eerste instantie van langlopende leningen op prive-basis. Het geld wordt besteed aan personeel om de microbiologische data voor de Atlas te genereren, voor reiskosten van buitenlandse experts, voor web-kosten, en voor druk-kosten van de papieren versie. De lening kan te zijner tijd worden terugverdiend via web-abonnementen en verkoop van het boek. Vervolgens kan dit worden herinvesteerd als lening voor continuering van het project.

Bestuur

 • Prof. Dr. G.S. de Hoog (voorzitter)
 • Dr. J.B. Stielow (secretaris)
 • Prof. Dr. G. Haase (penningmeester)
 • Mw. H.J. Choi, MD (bestuurslid)

Beloning bestuur

 • Onkostenvergoeding bestuur: Geen
 • Beloning bestuur: Geen

Medewerkers worden beloond overeenkomstig salariëring Koninklijke Akademie van Wetenschappen.

Beleidsplan

Schimmels en gisten vormen slechts een klein onderdeel van de medische microbiologie, maar infecties zijn door hun chronisch karakter vaak moeilijk te behandelen. De meeste bacteriële ziekten zijn met antibiotica binnen enkele dagen genezen, maar bij schimmels is therapie van een half jaar geen uitzondering. Door de geringere aantallen infecties hebben veel ziekenhuizen geen mycologische afdeling, en is derhalve de herkenning van schimmelziekten minder ontwikkeld – een vicieuze cirkel. Een tweede probleem is dat het overgrote deel van de fungi ‘opportunisten’ zijn, dwz. ze hebben hun natuurlijke habitat in de omgeving en veroorzaken slechts ‘bij vergissing’ infecties. Onderzoek van medisch belangrijke schimmels gaat daardoor grotendeels over omgevings-microben; een zeer breed studie-veld, dat ver buiten de dagelijkse klinische praktijk gaat.

Klinici worden niet dagelijks met schimmel-infecties geconfronteerd. Om de voor therapie relevante informatie voor artsen en veterinairen toegankelijk te maken is in de 90-er jaren het project Atlas of Clinical Fungi gestart, een data-base die de medische en verwante literatuur nauwlettend volgt. De Atlas bevat alle species (op dit moment 665) die wereldwijd bewezen infecties bij vertebraten hebben veroorzaakt. Deze informatie is in druk-vorm verschenen, en werd later omgezet naar CD-Rom en website. Er is grote vraag naar de druk-versie; er wordt aan gewerkt om deze in 2020 te laten verschijnen: ongeveer 3000 pagina’s in kleur. Er is geen werk beschikbaar met vergelijkbare inhoud en kwaliteit. De Atlas behoort met 3032 citaties (1 feb 2019) tot de meest geciteerde publikaties in dit vakgebied.

Om dit project voort te zetten is personeel nodig dat fenotypische en genetische data over de betreffende fungi te genereren. Daar het ons niet gelukt is hiervoor financiële steun van de overheid te krijgen, is met privé-geld een Stichting opgericht, die via een zuster-instituut personeel aanstelt. Bedoeling is via verkoop van boek en website voldoende geld te genereren om dit project voort te zetten en uit te breiden.